Databeskyttelse

Webstedets databeskyttelseserklæring og samtidig oplysninger over de berørte personer i
henhold til artikel 13 og artikel 14 EU-databeskyttelsesforordning

Generelle angivelser
Oplysninger om det ansvarlige organ
Virksomhed: Net-to-print.com V/Jeddie.dk
Adresse: Nimbusparken 5, 2000 Frederiksberg
Kontaktdata databeskyttelsesansvarlig: mail@net-to-print.com

Generelle databehandlingsoplysninger
Berørte data:
Personlige data indsamles kun, hvis du selv meddeler os dem. Derudover indsamles ingen personlige
data. Enhver behandling af dine personlige oplysninger, der går du over den lovmæssige tilladelse er
kun mulig på grundlag af dit udtrykkelige samtykke.

Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse.
Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved prioiteret lovgivning.
Eksterne tjenesteydere eller andre entreprenører.
Andre eksterne organer, så vidt den registrerede har givet sit
samtykke eller overførsel er tilladt af overvejende interesse.
Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontrakten kan også entreprenører uden for
EU komme til indsats.
Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte
opbevaringspligter og er normalt 10 år.

Specifikke oplysninger til websiden
Brug af et nyhedsbrev
Inden for rammerne af registreringen af vort nyhedsbrev oplyser du os om din e-mail-adresse og
yderligere data efter ønske. Disse oplysninger bruger vi udelukkende til at sende dig nyhedsbrevet.
Dine angivne data ved nyhedsbrevs-anmeldelsen bliver opbevaret hos os, indtil du igen afmelder dig
fra vort nyhedsbrev. Det er altid muligt at foretage en afmelding til nyhedsbrevet eller sende en
tilsvarende meddelelse til os. Med afmeldingen modsiger du brug af din e-mail-adresse.
Din e-mailadresse som vi får i forbindelse med salg af en vare eller tjenesteydelse, bruger vi
derudover udelukkende til direkte reklame i form af vort nyhedsbrev, til egne lignende varer og
tjenesteydelser, som du har bestilt, så vidt du ikke har modsat dig denne anvendelse. Du kan til
enhver tid gøre indsigelse mod brugen af din e-mail-adresse, uden at der herved opstår andre udgifter
end formidlingsomkostninger efter basistariffen. Din indsigelse (og dermed annuleringen af vort
nyhedsbrev) kan udøves ved at sende en passende besked til vores e-mail-adresse (se aftryk).
Virksomhed: Net-to-print.com V/Jeddie.dk
Juridisk repræsentant: John Eddie Møller
Adresse: Nimbusparken 5, 2000 Frederiksberg
Kontaktdata databeskyttelsesansvarlig: mail@net-to-print.com

Brug af Google Analytics
Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste hos Google Inc. („Google“). Google
Analytics bruger såkaldte. „Cookies“, Tekstfiler, der bliver opbevaret på din computer og muliggør en
analyse af din brug af websiden. De skabte oplysninger over din brug af denne webside bliver som
regel overført til en server hos Google i USA og opbevaret der. I tilfælde af aktivering af IPanonymisering
på denne webside, bliver din IP-adresse dog forinden forkortet inden for
medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre kontraktstater i aftalen om det Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i usædvanlige tilfælde overføres den fulde IP-adresse til en
server hos Google i USA og forkortes der. På anmodning af operatøren for denne webside bruger
Google disse oplysninger for at vurdere brugen af websiden, for at sammensætte rapporter over
websideaktiviteter og for at skabe yderligere websidebrug og internetbrug af forbundne
tjenesteydelser over for websideoperatøren. Den overførte IP-adresse inden for rammerne af Google
Analytics fra din Browser bliver ikke slået sammen med andre data fra Google. Du kan forhindre
oplagring af Cookies ved en passende indstilling af din browser-software; vi påpeger dog, at du i dette
tilfælde ikke vil kunne bruge alle funktioner på denne webside i fuldt omfang. Du kan derudover
forhindre indsamling af data der er skabt ved Cookie og af data ved din brug af denne webside (inkl.
din IP-adresse) til Google såvel som forarbejdning af disse data forhindre gennem Google, idet du
downloader og installerer under følgende Link tilgængelige browser-Plugin. I betragtning af
diskussionen om brugen af analyseværktøjer med fulde IP-adresser vil vi gerne påpege, at denne
webside bruger Google Analytics med udvidelsen „_anonymizeIp()“ og IP-adresser derfor kun bliver

Google AdWords konverteringssporing
Denne webside bruger Google Analytics, en webanalysetjeneste hos Google Inc. („Google“). Google
AdWords konverteringssporing bruger ligeledes „Cookies“, der oplagres på din computer og muliggør
en analyse og din brug af websiden. De oplysninger, der blev skabt ved Cookie over din brug af denne
webside bliver overført til en server hos Google i USA og opbevaret der. Google bruger disse
oplysninger for at vurdere din brug af websiden, for at sammensætte rapporter over websideaktiviteter
til websideoperatører og for at skabe yderligere websideanvendelse og internetanvendelse med
forbundne tjenesteydelser. Google overfører i givet fald disse oplysninger til tredjemand, hvis dette er
lovligt foreskrevet eller så vidt tredjemand bearbejder disse data på vegne af Google. Google bringer
under ingen omstændigheder dataene sammen med andre data fra Google. Du kan generelt forhindre
brug af Cookies hvis du i din browser forbyder oplagring af Cookies.
Facebook Like knap
Denne webside bruger sociale Plugins fra Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA
94304, USA (i det følgende kaldet „Facebook“). Hvis du besøger sider, der har et sådant plugin, bliver
data automatisk over dit besøgsadfærd overført til Facebook’s servere. Webstedets operatør har
ingen indflydelse på arten og omfanget af de indsamlede data og de data der overføres til Facebook.
Hvis du er logget ind på Facebook, kan Facebook tilordne besøget til din Facebook-konto. Yderligere
oplysninger til databeskyttelse på Facebook finder du under http://www.facebook.com/policy.php.

Google +1 knap
Denne webside bruger sociale Plugins fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA (i det følgende kaldet „Google“). Hvis du besøger sider, der har et sådant Plugin, kan
viderebehandlet forkortet for at udelukke direkte personlig reference.
data over din besøgsadfærd automatisk overføres til Google’s servere. Websideoperatøren har ingen
indflydelse på arten og omfanget af de indsamlede og overførte data til Google. Hvis du er logget ind
på Google, kan Google tilorde besøget til din Google-konto. Yderligere oplysninger om
databeskyttelse hos Google +1 knappen finder du under
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.

Twitter knap
Denne webside bruger sociale Plugins fra Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA
94103, USA (i det følgende kaldet „Twitter“). Hvis du besøger sider, der har et sådant Plugin, data over
din besøgsadfærd automatisk overføres til Twitter-serverne. Websideoperatøren har ingen indflydelse
på arten og omfanget af de indsamlede og overførte data til Twitter. Hvis du er logget ind på Twitter,
kan Twitter tilordne besøget til din Twitter-konto. Yderligere oplysninger til databeskyttelse hos Twitter
finder du under https://twitter.com/privacy.

Brug af egne „Cookies“
Denne webside bruger egne „Cookies“, for at forbedre brugervenligheden („Cookies“ er
datasætninger, der fra webserveren til brugerens browser sendes og oplagres til senere besøg. Du
kan generelt forhindre brug af „Cookies“ , hvis du i din browser forbyder oplagring af „Cookies“. Dette
kan dog føre til begrænsninger i funktionaliteten.

Angivelser til andre databehandlingsmetoder
Specifikke angivelser til ansøgningprocesser

Berørte data: Ansøgningsangivelser
Bearbejdningssformål: Implementering af ansøgningsproces
Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved prioiteret lovgivning.
Eksterne tjenesteydere eller andre entreprenører, bl.a. til
databearbejdning og Hosting.
Yderligere eksterne poster hvis den berørte person har givet sit
samtykke eller hvis en overførsel er af overvejende interesse, bl.a.
kunder og interesserede inden for ordreanskaffelse.
Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontrakten kan også entreprenører uden for EU
komme til indsats.
Varighed af dataopbevaring: Ansøgningsdata bliver efter meddelelse af afgørelsen som regel
slettet inden for tre måneder, så vidt der ikke foreligger et samtykke i
en længere dataoplagring inden for rammerne af optagelse i en
ansøgningspool.
Specifikke angivelser til bearbejdning af kundedata/prospektdata
Berørte data: Meddelte data til kontraktgennemførelse; i givet fald derud over
løbende data til bearbejdning på grundlag af dit udtrykkelige
samtykke.
Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse, bl.a tilbud, ordrer, salg og fakturering,
kvalitetssikring
Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved prioiteret lovgivning
Eksterne tjenesteydere eller andre entreprenører, bl.a. til
databearbejdning og Hosting, til forsendelse, transport og logistik,
tjenesteydere til print og forsendelse af oplysninger.
Yderligere eksterne steder så vidt den berørte har givet sit samtykke
eller en overførsel er af overvejende interesse, bl.a. til kreditkontrol ved
køb på regning, til elektronisk forsendelse af oplysninger, til
kvalitetssikkerhedsformål .
Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontrakten kan også entreprenører uden for EU
komme til indsats.
Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte
opbevaringspligter og er normalt 10 år.

Specifikke angivelser til bearbejdning af beskæftigelsesdata

Berørte data: Meddelte data til kontraktgennemførelse; i givet fald derud over
løbende data til bearbejdning på grundlag af dit udtrykkelige
samtykke.
Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse inden for rammerne af et beskæftigelsesforhold
Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved sager under prioiteret lovgivning, bl.a.
skattevæsen, socialforsikringsbærer, erhvervsfagforening
Eksterne tjenesteydere eller andre ordretager, bl.a. til
databearbejdning og Hosting, til vederlagsafregning, til
rejeudiftbetaling til forsikringsydelser, til køretøjsbenyttelse.
Andre eksterne steder så vidt den berørte har givet sit samtykke eller
en overførelse er af overvejende interesse, bl.a. til ordreanskaffelse, til
forsikringsydelser,
Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontraktgennemførelse kan ordrebearbejdere
uden for Den europæiske Union også komme til indsats.
Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte
opbevaringspligter og er normalt 10 år.

Specifikke angivelser til bearbejdning af leverandørdata

Berørte data: Meddelte data til kontraktgennemførelse; i givet fald derud over
løbende data til bearbejdning på grundlag af dit udtrykkelige
samtykke.
Bearbejdningssformål: Kontraktgennemførelse, bl.a. forespørgsler, indkøb, kvalitetssikring
Kategorier af modtagere: Offentlige myndigheder ved sager under prioiteret lovgivning, bl.a.
skattevæsen, told
Eksterne tjenesteydere eller andre ordretager, bl.a. til
databearbejdning og Hosting, bogholderi, betalingsafvikling
Andre eksterne organer, så vidt den registrerede har givet sit
samtykke eller overførsel er tilladt af overvejende interesse.
Overførsler til tredjeland: Inden for rammerne af kontraktgennemførelse kan også
ordrebearbejdere uden for den Europæiske Union komme til indsats,
bl.a. email- provider [.
Varighed af dataopbevaring: Varigheden af dataopbevaring afhænger af de lovbestemte
opbevaringspligter og er normalt 10 år.

Yderligere oplysninger og kontakter
Derudover kan du til enhver tid hævde dine krav om adgang, berigtigelse eller sletning eller om
begrænsning af behandling eller udøvelse af din ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og retten
ret til ved klager at henvende dig til den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.
til din dataoverførbarhed. Kontakt os på mail@net-to-print.com ved yderligere spørgsmål. Du har ydermere ret til ved klager at henvende dig til den tilsynsførende myndighed for databeskyttelse.

Print